Karlsborgs kommun växlar upp klimatarbetet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Logotyp Hållbart Karlsborg

11 maj 2023

Karlsborgs kommun startar igång Hållbart Karlsborg – en arena för att skapa bra förutsättningar för det lokala samhället att accelerera i klimatarbetet. Genom ett tydligt fokus på samverkan är tanken att Hållbart Karlsborg ska ge möjlighet till kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte, kommunikation och metodutveckling.

Lokalt ansvar för en global omställning

År 2015 ingick Sverige i Parisavtalet om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader till år 2050. År 2017 beslutade riksdagen om klimatmålet att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Utifrån dessa globala och nationella mål tillsammans med regionala mål och strategier väljer nu Karlsborgs kommun att ge klimatarbetet en tydlig lokal förankring genom Hållbart Karlsborg. 

Torbjörn Colling (M), kommunalråd i Karlsborgs kommun, betonar vikten av att vi tar ett lokalt ansvar för klimatarbetet och han ser Hållbart Karlsborg som ett steg i rätt riktning. Hållbart Karlsborg ingår i den landsomfattande och angelägna utmaningen att begränsa den globala temperaturökningen, säger han. 

Brett lokalt engagemang

För att åstadkomma förändringar som krävs för omställningen till ett hållbart samhälle är det viktigt att fler aktörer engagerar sig på det lokala planet. Med Hållbart Karlsborg som en gemensam arena är tanken att kommunens invånare, föreningar, företagare, kommunala bolag och kommunens organisation ska kunna delta i klimatarbetet. Hållbart Karlsborg är utformat för att skapa nätverk i lokalsamhället där engagemang, vilja och innovation fångas upp, säger kommunens samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson. 

Fokusgrupper för delaktighet

Som en del i att skapa drivkraft tänker sig kommunen att arbeta med fokusgrupper. Isabell Holm som är processledare för Hållbart Karlsborg menar att detta kommer ha stor betydelse för att nå framgång. Fokusgrupper kommer att spela en viktig roll i hur vi lyckas få fart på vårt klimatarbete och hur vi lyckas genomsyra arbetet i hela lokalsamhället, säger hon. Isabell vill därför uppmana dem som har ett engagemang för klimatfrågor att delta. Alla som vill vara med att påverka kommunens arbete är varmt välkomna, avslutar hon. 

Föreläsning startskott för det fortsatta arbetet

Som en form av kick off för Hållbart Karlsborg bjuder kommunen in till en föreläsning och dialogträff den 1 juni på Bio Casablanca. Temat är ”Hur arbetar vi tillsammans för ett hållbart Karlsborg?”. Ida Grundel, forskare och biträdande universitetslektor på Linköpings universitet, föreläser om hur svenska kommuner arbetar med att ställa om till mer hållbara samhällen. Hon tar bland annat upp drivkrafter, utmaningar och goda exempel. Efter föreläsningen kommer Isabell Holm att presentera Hållbart Karlsborg. I samband med det finns också möjlighet att ställa frågor och diskutera lokalt hållbarhetsarbete.

Mer information

Läs mer om Hållbart Karlsborg: Hållbart Karlsborg