Detaljplan för Rödesunds torg har vunnit laga kraft

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Helikopter

11 juli 2023

Detaljplanen för Rödesunds torg har vunnit laga kraft den 6 juli 2023.

Kommunfullmäktige beslutade 27 mars 2023 §49 att anta detaljplan för Rödesunds torg.

Länsstyrelsen har den 20 april 2023 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap l O § PBL.

Den 13 april överklagades beslut om antagande. Overklagan avslogs i Mark- och miljödomstolen 12 juni 2023. Vidare överklagades Mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen för bedömning. Den 6 juli 2023 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningsrillstånd.

Läs mera om Detaljplan för Rödesunds torg på kommunens webbplats