Näringslivspolicy för Karlsborgs kommun

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kugghjul på rad i olika färger

20 februari 2023

Karlsborgs kommun har arbetat fram en näringslivspolicy som ska ge en tydlig inriktning på kommunens arbete för att bidra till att stärka och utveckla det lokala näringslivet. 27 februari går den upp för beslut i kommunfullmäktige.

Visionen som ledstjärna

Näringslivspolicyn tar avstamp i visionen ”Karlsborg 2035 – ett liv med guldkant” med visionsmål som tydligt inkluderar det lokala näringslivet. Visionen bygger också på ett antal värdeord såsom hållbarhet, trygghet, framtidstro och mod, vilka samtliga har bäring på näringslivsutvecklingen i kommunen.

Inriktningsmål och fokusområden

Det sammanfattande inriktningsmålet i policyn handlar om att Karlsborgs kommun ska skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och bidra till ett gott företagsklimat. Detta ska ske genom en positiv attityd till företagande och genom att erbjuda en hög servicenivå i kommunens olika verksamhetsområden. 

För att uppnå inriktningsmålet finns i policyn ett antal områden som kommunen tillsammans med det lokala näringslivet ska fokusera på:

  • Etablera en kultur baserad på lösningsorienterad dialog och samarbete mellan kommun och företag samt företag emellan.
  • Service till företag i kommunen – det som också kan benämnas som ”En väg in till kommunen”. 
  • Främja entreprenörskap och nyföretagande. 
  • Kompetensförsörjning
  • Erbjuda en god fysisk planering för att möjliggöra företagsetableringar och utveckling av Karlsborgs befintliga näringsliv.

Beslut i kommunfullmäktige

Näringslivspolicyn beslutas av kommunfullmäktige i slutet av februari. Längre fram ska den också kompletteras med en näringslivsstrategi och aktivitetsplaner där näringslivsarbetet beskrivs mer i detalj. 

När den är beslutad i kommunfullmäktige kommer den att publiceras här på hemsidan och kommuniceras på fler sätt.