Miljöbarometern – uppdaterad webbplats för miljösituationen i Karlsborg och östra Skaraborg

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Halmbalar ligger på ett fält

14 februari 2023

Idag lanserar Miljösamverkan Östra Skaraborg en ny uppdaterad webbplats för miljösituationen i Hjo, Tibro, Karlsborg, Skövde och Falköping. Miljöbarometern, som sidan heter, beskriver miljösituationen och utvecklingen utifrån lokala och nationella miljömål. Välkommen att följa miljöarbetet i Karlsborg och våra grannkommuner.

Länk till Miljöbarometern

Om Miljöbarometern

Miljöbarometern riktar sig till alla som söker fakta om miljösituationen eller vill veta mer om kommunernas miljöarbete. Miljöutvecklingen redovisas genom utvalda indikatorer uppdelade i nio fokusområden:

  • klimat
  • energi
  • trafik
  • luft
  • vatten
  • natur och jordbruk
  • hälsa och miljögifter
  • avfall och återvinning 
  • livsmedel och konsumtion

Inom varje område beskrivs kopplingen till nationella miljömål, miljökvalitetsnormer eller gränsvärden. Statistiken har hämtats från en mängd olika källor, dels från nationella och regionala myndigheter och dels från den egna miljötillsynen och de kommunala förvaltningarna och bolagen.

Målgrupper

Miljöbarometern vänder sig till såväl intresserad allmänhet, kommunernas tjänstepersoner och politiker som till elever och studenter som kan hitta information till skolarbeten och uppsatser.

Varför Miljöbarometern?

Syftet med webbplatsen är att öka insynen och delaktigheten i kommunernas miljöarbete och att öka användningen av miljö- och hållbarhetsdata som beslutsunderlag.