Karlsborgs kommun köper Idas Brygga

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

19 april 2023

Efter en kort tids förhandlingar med konkursförvaltaren är det nu klart att Karlsborgs kommun köper tomträtten, byggnaderna och inventarierna från konkursboet efter Idas Brygga i Karlsborg AB. Nu pågår ett arbete med att söka efter entreprenörer som är beredda att redan till sommaren bedriva verksamhet på området.

Kommunstyrelsen ordförande Torbjörn Colling (M) säger att det politiska beslutet om förvärvet grundar sig på att det är angeläget att få till en långsiktigt hållbar lösning. Det handlar om ett strategiskt viktigt område som gagnar hela Karlsborg och genom det här köpet skapar vi oss rådighet över platsen så att vi kan påverka den fortsatta utvecklingen. Hela kanalområdet har stor dragningskraft framför allt sommartid och det är verkligen en tillgång för både invånare och besökare, menar Torbjörn. 

Kommunens näringslivsutvecklare Johan Almgren ingår tillsammans med turistchef Jarl Karlsson i den grupp som har i uppdrag att leta entreprenörer. De ser kanalområdet som en central mötesplats både för boende och besökare. 

Kanalområdet är liksom vårt gemensamma vardagsrum, säger Jarl och betonar vikten av att det på området finns ett rikt och varierat utbud av service och näringsställen med hög kvalitet. Johan instämmer och menar också att kommunen i och med köpet får en viktig roll i att säkerställa det. Nu kan vi från kommunens sida skapa förutsättningar för att detta kan bli verklighet. Tillsammans med framtida entreprenörer kan vi vidareutveckla och förbättra platsen för att möta invånarnas och besökarnas behov och önskemål, fortsätter han. 

Söker entreprenörer

Ambitionen är att ha i gång verksamhet redan till sommaren 2023 och nu inleds ett intensivt arbete med att hitta intresserade entreprenörer. Målsättningen är att få in flera näringsidkare med olika inriktning. En mångfald av verksamheter gör hela området mer attraktivt och vi vill därför skapa möjligheter för flera olika näringsidkare att verka på området, säger Jarl. I dagarna kommer vi att gå ut med en intresseförfrågan i olika medier och vi hoppas nu på ett stort intresse, fyller Johan i och skickar med en uppmaning till dem som är intresserade att kontakta kommunen för en fortsatt dialog.  

Kontakt och information

Turistchef Jarl Karlsson, 070-572 35 45, jarl.karlsson@karlsborg.se

Näringslivsutvecklare Johan Almgren, 070-199 22 40, johan.almgren@karlsborg.se

Efter att köpet av tomträtt, byggnader och inventarier från konkursboet efter Idas Brygga i Karlsborg AB blev klart inledde Karlsborgs kommun ett intensivt sökande efter entreprenörer med ambitionen att få igång verksamhet redan till årets sommarsäsong. Drygt 20 företag har lämnat in intresseanmälningar och nu pågår en utvärdering som ska mynna ut i ett beslut om vilka kommunen tänker gå vidare med.

Nyheter Näringsliv

 • En illustration av en skylt för parkering med p-skiva.

  Parkering med p-skiva

  14 juni 2024

  I Karlsborgs kommun finns det nu platser där du behöver använda p-skiva vid parkering. Nedan kan du läsa de regler och bestämmelser som gäller.

 • Budget- och skuldrådgivning på Karlsborgs bibliotek

  20 maj 2024

  Med start 22 maj och därefter varje onsdag, kl. 14.00-16,00 (OBS! 5 juni 14.00-15.00), kommer kommunens budget- och skuldrådgivare att finnas på Karlsborgs bibliotek för att informera om verksamheten.

 • Södra kanalområdet - Cafélokalen

  Wetternglass öppnar på södra kanalområdet

  20 maj 2024

  Nu står det klart att Wetternglass öppnar glasscafé i en av de lediga lokalerna på södra kanalområdet. Med den här pusselbiten på plats kan Karlsborgs kommun med glädje konstatera att det kommer att sjuda av liv och rörelse på både södra och norra kanalområdet den här sommaren.

Fler nyheter