Angående Hunddagiset 4-ben och daglig verksamhet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Entrén till Hunddagiset 4-ben

19 maj 2022

I en artikel i Skaraborgs Allehanda (SLA) den 18 maj angående Hunddagiset 4-ben och daglig verksamhet uttrycks oro och kritik kring kommunens information och hantering i samband med socialnämndens beslut om hur verksamheten ska bedrivas i framtiden. Här är kommunens redogörelse av bakgrunden till beslutet samt hur det kommer att hanteras framåt.

Socialnämndens beslut

Hösten 2021 fick socialförvaltningen i uppdrag av socialnämnden att se över dagverksamheten som bedrivs på Hunddagiset 4-ben. Uppdraget gick bland annat ut på att presentera en plan för budget i balans med fokus på brukarperspektivet. Utifrån förvaltningens återrapportering där det framgår att sysselsättning kan erbjudas på annat sätt, beslutade socialnämnden vid sammanträde den 4 april att inte längre ”verkställa insatser för sysselsättning enlig SoL eller daglig verksamhet enligt LSS på Hunddagiset 4-ben med drift i egen regi”. Socialförvaltningen fick också i uppdrag att utreda alternativa insatser enligt SoL samt daglig verksamhet enligt LSS. Inom kort påbörjas därför planering för annan sysselsättning och annan form av daglig verksamhet för de brukare som i dagsläget är sysselsatta på hunddagiset. Socialnämnden beslutade också att överlämna frågan om fortsatt drift av hunddagiset till kommunstyrelsen.

Socialnämnden avvecklar därmed driftsansvaret för hunddagiset när frågan om alternativa insatser är planerade och när frågan om fortsatt drift är utredd av kommunstyrelsen.

Daglig verksamhet i annan form

Socialchef Birgitta Johansson understryker att det inte handlar om någon nedläggning av daglig verksamhet. I den redogörelse som gjordes på uppdrag av socialnämnden framkommer det att vi kan bedriva daglig verksamhet på ett annat sätt och erbjuda deltagarna andra alternativ, säger Birgitta och betonar att förvaltningen nu startar upp en planering för hur verksamheten ska omformas. Vårt fokus ligger naturligtvis på att det ska bli så bra som möjligt för våra deltagare och det kommer att göras en planering för varje enskild individ, fortsätter hon.

Brustit i informationen

Det har också framkommit stark kritik kring att personal och brukare inte har informerats om utredningen och beslutet, vilket Birgitta själv håller med om. Vi har helt klart brustit i vår information och vår dialog med dem som är berörda och jag beklagar verkligen detta. Vi kan bättre och i vårt arbete framöver kommer vi förstås att informera och föra dialog med både personal och brukare, menar hon.

Som en del i den här typen av verksamhetsförändring är arbetsgivaren också skyldig att genomföra en så kallad risk- och konsekvensanalys, vilket gjordes tidigare i veckan. Vi har nu genomfört en risk- och konsekvensanalys med fackligt ombud, vilket är bra. Det som inte är bra är att den borde ha gjorts mycket tidigare i processen, menar Birgitta.

Trots en jobbig och negativ inledning på det här förändringsarbetet är Birgitta övertygad om att det i slutänden kommer att bli bra för alla parter. Nu ligger vårt fokus på att få till en bra verksamhet för våra brukare och vi hoppas också på en bra lösning för hunddagiset, avslutar hon.

Kontakt och information

Birgitta Johansson, socialchef, birgitta.johansson@karlsborg.se

Monica Staudinger, socialnämndens ordförande, monica.staudinger@karlsborg.se