Socialdemokraterna

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Så här svarade Socialdemokraterna på frågorna.

Fråga 1: 

Vad är det bästa med Karlsborgs kommun, vad är det som är utmärkande och viktigt att hålla fast vid?

Svar på fråga 1:

Karlsborg är en trygg kommun att verka och bo i. Det ska vi fortsätta arbeta för. Vår kommun ligger vackert mellan två sjöar vi har nära till skog och natur. Med ett gott fritids- och föreningsliv som vi ska fortsätta ta hand om.

Fråga 2: 

Vilket befolkningsmål har ni för 2035? Om ni vill att Karlsborg ska växa, i vilken takt ska det ske och vilka åtgärder vidtar ni för att det ska bli så?

Svar på fråga 2:

Vi har inget befolkningsmål med exakta siffror. För oss är det viktigt att vi ska kunna möta behovet av bostäder och kommunal service som en ökande befolkning ger.

Vi önskar en ökande befolkning och även en förändring i åldersstrukturen.

Vi behöver fler som kan arbeta inom kommun, försvar och på våra företag

Fråga 3: 

Finns det, för er, prioriterade grupper i kommunen som ni anser att det ska satsas extra mycket på? Om så är fallet, vad är det som avgör vilka och hur vill ni då satsa?

Svar på fråga 3:

De som bor och är skrivna i kommunen är prioriterade och de som har störst behov och har svårt för att göra sin röst hörd för att kunna påverka sin egen situation. Vi måste vara deras röster i vårt samhälle och se till att ALLA medborgare får ta del av vår vackra kommun. 

Fråga 4:

Det pratas mycket om medborgardialoger. På vilket sätt vill ni föra dialog med oss kommuninvånare?

Svar på fråga 4:

Vi ser gärna att fler kommer till våra öppna medlemsmöten och pratar politik med oss. Gärna fler tillfällen där alla partier är samlade och där vi får chans att prata var vi står i olika frågor. Vi är ju även på gång med medborgarcafé före fullmäktige vilket vi ser som ett ypperligt bra tillfälle för våra medborgare att komma för en dialog.  

Fråga 5:

Hur ska man få människor att vilja jobba inom omsorgen i Karlsborg i framtiden? Redan nu ser vi att färre och färre väljer den inriktningen. Hur jobbar ni för att säkerställa en bra omvårdnad i framtiden i vår kommun?

Svar på fråga 5:

Det är viktigt att Karlsborg kommun är en bra arbetsgivare. Vi måste säkerställa bra anställningsförhållanden och tillsvidareanställningar. Heltid som norm är en hjärtefråga för oss socialdemokrater och det är viktigt att alla kan leva på sin lön. Vi måste också jobba aktivt med arbetsmiljöarbetet. Det är också viktigt att vi har en bra utökad barnomsorg som gör det möjligt att kombinera föräldraskap och arbete. 

Fråga 6:

Hur vill ni arbeta för utveckling i det som inte är centralort, det vill säga landsbygd och övriga tätorter i kommunen?

Svar på fråga 6:

Vi vill att hela kommunen ska utvecklas och leva. Vi vill ha kommunal service i hela kommunen. Det är viktigt att se till att det är möjligt att bygga och leva i hela området, Det kommer vara många som kan jobba på distans och prioriterar att bo utanför centralorter i framtiden.  Vi är bra när det gäller bredbandsutbyggnaden men det finns luckor ännu det behöver vi fylla igen. Vi måste också planera så vi har en barnomsorg som fungerar för dom som väljer att bo en bit ut från centralorten. Bra kollektivtrafik är också en nyckel. Vi behöver också stödja nyföretagande ute i hela kommunen inte bara i centralorten.

Fråga 7:

Är det viktigt för er med utsmyckning i våra tätorter, ex belysning, blommor, planteringar, konst, kommunvapen med mera?

Svar på fråga 7:

Ja, det är viktigt. Speciellt viktigt är det att alla invånare i Karlsborg kan ta del av kultur och trivsel investeringar. Vi socialdemokrater tycker att det är de små insatserna ute i samhället som ökar trivsel och välmående och inte de stora monumenten. 

Fråga 8:

Många av våra vägar hör idag till Trafikverket och kan inte hanteras av kommunen men där ni har handlingsfrihet, hur ser ni på utbyggnad av gångstråk och cykelbanor?

Svar på fråga 8:

Det måste vi fortsätt arbeta aktivt med. Det är en viktig del i samhällsplaneringen.

Fråga 9:

Det har inkommit förslag på byggnation av solcellsparker för elförsörjning, hur ser ni på en sådan utbyggnad i vår kommun?

Svar på fråga 9:

Socialdemokraterna är för, det gäller att titta på rätt platser för att kunna ombesörja och möta behoven.

Fråga 10:

Hur ser ni på framtiden gällande rekrytering av kommuninvånare som vill och kan engagera sig i kommunpolitiken?

Svar på fråga 10:

Vi vill att hela kommunen ska utvecklas och leva. Vi vill ha kommunal service i hela kommunen. Det är viktigt att se till att det är möjligt att bygga och leva i hela området, Det kommer vara många som kan jobba på distans och prioriterar att bo utanför centralorter i framtiden.  Vi är bra när det gäller bredbandsutbyggnaden men det finns luckor ännu det behöver vi fylla igen. Vi måste också planera så vi har en barnomsorg som fungerar för dom som väljer att bo en bit ut från centralorten. Bra kollektivtrafik är också en nyckel. Vi behöver också stödja nyföretagande ute i hela kommunen inte bara i centralorten.

Fråga 11:

Anser ni att det är något som saknas i vår kommun och hur arbetar ni med den fråga om så är fallet?

Svar på fråga 11:

Arbetsförmedlingen, försäkringskassa och bank saknas i kommunen. Det är en stor brist för oss. Det handlar om tillgänglighet. Detta är något som vi jobbar med mot vårt parti centralt, att kunna få till ett servicekontor till vår kommun.