Liberalerna

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Så här svarade Liberalerna på frågorna.

Fråga 1: 

Vad är det bästa med Karlsborgs kommun, vad är det som är utmärkande och viktigt att hålla fast vid?

Svar på fråga 1:

Karlsborg är en trygg kommun att bo och leva i, vilket är konstaterat. En framtidskommun med vatten runt omkring oss, naturupplevelser och rekreation. Här finns det genuina och vi har mycket intressant historia i vår kommun. Karlsborgs fästning, Göta Kanal, Forsviks industriminne, Granvik, Tivedens nationalpark, Djäknasundet, Sätra med bl.a.  ? och Edets benstamp, Vaberget och en biograf. Vårt föreningsliv, som täcker det mesta både vad gäller kultur och friluftsliv. Samtidigt som vi öppnar Pandoras ask, se vad som hände i Djäknasundet. Vi måste vara beredda att värna vår miljö. Den är unik.

Fråga 2: 

Vilket befolkningsmål har ni för 2035? Om ni vill att Karlsborg ska växa, i vilken takt ska det ske och vilka åtgärder vidtar ni för att det ska bli så?

Svar på fråga 2:

Många fler! 7.500. Hur kan vi då göra för att få fler invånare? Det räcker inte med enbart ha en bra barnomsorg och skola. Det säger sig alla kommuner ha. Vi måste bli ännu bättre. Vi behöver fler bostäder som är anpassade till olika åldersgrupper och önskemål. Om man väljer att bosätta sig utanför tätorten är tillgänglighet i form av god infrastruktur viktig. Ett ännu vassare kultur- och friluftsliv, vara lyhörd för nya trender. Idag är det viktigt för många vad som finns för att kunna utöva sina fritidsaktiviteter. Visa upp vad som finns t.ex. Moliden med simhall, där det planeras för ytterligare en hall. Ridskola, cykelleder, båtliv, biograf, kulturskola m.m. Våga sticka ut. Det är i Karlsborg man ska bo.

Fråga 3: 

Finns det, för er, prioriterade grupper i kommunen som ni anser att det ska satsas extra mycket på? Om så är fallet, vad är det som avgör vilka och hur vill ni då satsa?

Svar på fråga 3:

Liberalerna vill satsa mer på barn, ungdomar och äldre. Barn och ungdomar finns redan som prioriterade grupper inom till exempel kulturnämnden område. För att lyfta ut någon särskild och mindre grupp så handlar det för Liberalerna om de ensamma äldre och personer med funktionshinder, för att de ska vara inkluderade i vårt samhälle. Då måste vi inventera behov och se vad som krävs i form av resurser och lägga in i budgetarbetet. 

Fråga 4:

Det pratas mycket om medborgardialoger. På vilket sätt vill ni föra dialog med oss kommuninvånare?

Svar på fråga 4:

Vi liberaler vill gärna ha en dialog med våra kommuninvånare och vi vill gärna få tips på hur vi på bästa sätta kan genomföra en sådan dialog. Tidigare har vi annonserat om dialogmöten på olika platser. Tyvärr är det inte många som kommer och ställer frågor. Vi gör gärna besök på arbetsplatser. Vi vill gärna ha dialog med våra ungdomar, vilket kan ske genom elevråd och genom Kabyssen. Kommunen gör medborgarundersökningar och det är viktigt att ta till sig de signaler som kommer fram där.

Fråga 5:

Hur ska man få människor att vilja jobba inom omsorgen i Karlsborg i framtiden? Redan nu ser vi att färre och färre väljer den inriktningen. Hur jobbar ni för att säkerställa en bra omvårdnad i framtiden i vår kommun?

Svar på fråga 5:

Vi fortsätter arbetet med heltid som norm. Man ska kunna leva på sin lön och då måste vi erbjuda heltidstjänster. Det är också viktigt att ha bra scheman med attraktiva arbetstider. Lönen är en del men arbetsmiljön och erbjudanden om vidareutbildning är också viktigt. Likaså att känna delaktighet och bli lyssnad på. Helt enkelt hur vi tar hand om vår personal, att vi ger uppmuntran och att vi ser det goda arbete som görs. Riktad information till ungdomar inför gymnasievalet. Att vård-och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder fram till en undersköterskeexamen. Att hitta ambassadörer som kan uppmuntra och ge en positiv bild av arbetet.

Fråga 6:

Hur vill ni arbeta för utveckling i det som inte är centralort, det vill säga landsbygd och övriga tätorter i kommunen?

Svar på fråga 6:

Liberalerna vill ha en levande landsbygd, som gör det möjligt att bosätta sig där. Arbeta för att viss service finns kvar såsom barnomsorg, skola, träffpunkter för äldre. Att biblioteksfilialerna är kvar. Att det finns ytor att bygga på, en bra infrastruktur. Arbeta aktivt och tillsammans med våra byalag och ideella föreningar. Det är ju tyvärr så att det inte går att sprida ut allt. Våra byalag och föreningar gör ett fantastiskt bra jobb i våra ytterområden med många olika arrangemang såsom teaterföreställningar, julmarknader, loppisar, kakkalas, föreläsningar m.m. Vår uppgift är att bidra med resurser, ekonomiskt eller med personal.

Fråga 7:

Är det viktigt för er med utsmyckning i våra tätorter, ex belysning, blommor, planteringar, konst, kommunvapen med mera?

Svar på fråga 7:

För oss Liberaler är det viktigt med utsmyckning i alla våra kommundelar med bl.a både blomsterarrangemang, konst, belysning. Det kan sätta igång vår fantasi. Vi upplever alla saker olika. En kommun som ”klär upp sig”, vill synas,  som det talas om, att i den här kommunen anstränger vi oss för våra kommuninvånare och besökare. Även här får vi i politiken visa vad vi vill genom att lägga in medel i budgetarbetet.

Fråga 8:

Många av våra vägar hör idag till Trafikverket och kan inte hanteras av kommunen men där ni har handlingsfrihet, hur ser ni på utbyggnad av gångstråk och cykelbanor?

Svar på fråga 8:

Vi måste inventera och kartlägga där vi själva är rådande. Var behöver vi anlägga nya gångstråk/cykelbanor? Fortsatt dialog med Trafikverket, där de är involverade. Sedan får man lägga in projekten i investeringsplanen. Liberalerna ser gärna fler cykelbanor och gångstråk för att skydda personer från olyckor men också ur miljösynpunkt att underlätta att cykla och gå istället för att ta bilen.

Fråga 9:

Det har inkommit förslag på byggnation av solcellsparker för elförsörjning, hur ser ni på en sådan utbyggnad i vår kommun?

Svar på fråga 9:

Vi har en positiv inställning till solceller och till alla förslag som bidrar till förnybar energi och som därigenom gör vår kommun hållbar och klimatsmart. Om det exakt ska var solcellsparker vågar vi inte svara kategoriskt på. Vi behöver mer fakta och kunskap i ämnet. Däremot måste vi oavsett om det gäller vindkraftverk eller solcellsparker se till att de hamnar på lämpliga platser.

Fråga 10:

Hur ser ni på framtiden gällande rekrytering av kommuninvånare som vill och kan engagera sig i kommunpolitiken?

Svar på fråga 10:

Tyvärr ser framtiden dyster ut. Det är svårt att rekrytera personer som är beredda att ta på sig ett uppdrag såväl inom politiken som inom föreningslivet. Egentligen är det inte en partpolitisk fråga utan en samhällsfråga i ett mycket större perspektiv, nämligen att man vill vara med och värna vårt demokratiska samhälle. Naturligtvis vill vi att människor väljer att engagera sig i Liberalerna, men kanske behöver alla partier göra gemensam sak och en gemensam ansträngning för att väcka människors nyfikenhet på politiskt arbete.

Fråga 11:

Anser ni att det är något som saknas i vår kommun och hur arbetar ni med den fråga om så är fallet?

Svar på fråga 11:

Några konkreta saker. Bussturer runt Norra skogen behöver ses över i takt med att nybyggnation växer. Det gäller särskilt de äldre som flyttar in i Solviken och som behöver ta sig in till samhället, men också familjer med barn och ungdomar som flyttar in i Parkenområdet. Något som är önskvärt men svårt att uppnå är ett bankkontor, där personalen känner till sina kunder. Vi måste få till en plats där våra unga, fina bilburna ungdomar har någonstans att vara på att, meka och umgås. Det kanske inte saknas, men liberalerna önskar att vi känner ännu mer gemenskap över alla gränser. En vi-känsla och ett utökat samarbete med förtetagare och näringsliv.