Centerpartiet

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Så här svarade Centerpartiet på frågorna.

Fråga 1: 

Vad är det bästa med Karlsborgs kommun, vad är det som är utmärkande och viktigt att hålla fast vid?

Svar på fråga 1:

Närheten!!

Närheten till vacker natur och vatten. Vi har ett rikt frilufts och föreningsliv vilket vi värnar om.

Karlsborg är en trygg kommun med närheten även till andra människor.

Vi har goda möjligheter att utveckla våra naturresurser.

Vi har sett under pandemin att det är mindre kommuner som har klarat pandemin bättre och att det är fler som vill bosätta sig i en mindre kommun, detta måste vi bli bättre på att ta vara på.

Vi behöver marknadsföra Karlsborg även som en boendeort, inte bara som en besöksort.

Fråga 2: 

Vilket befolkningsmål har ni för 2035? Om ni vill att Karlsborg ska växa, i vilken takt ska det ske och vilka åtgärder vidtar ni för att det ska bli så?

Svar på fråga 2:

Det är alltid svårt att sätta en siffra på ett visst antal men vi behöver ha en målsiffra att jobba inför.

7500 invånare 2035.

Ca 40-50 personer ökning/år.

Vi behöver möjliggöra för mer byggnation såsom villor, hyreslägenheter och bostadsrätter.

Vi behöver också fortsatt ha en god skola och en bra vård- och omsorg.

Viktigt är också att jobba för att näringslivet kan utvecklas och blomstra.

Fler som får möjligheten att arbeta här i Karlsborg ger fler möjligheten att bosätta sig här och ta del av det goda livet Karlsborg har att erbjuda.

Fråga 3: 

Finns det, för er, prioriterade grupper i kommunen som ni anser att det ska satsas extra mycket på? Om så är fallet, vad är det som avgör vilka och hur vill ni då satsa?

Svar på fråga 3:

Vi har ett politiskt beslut på att vi ska satsa på barn- och unga, viktigt förkommunens tillväxt, folk vill ha aktiviteter för barnen på hemmaplan, arbete kan man pendla till. 

Men jag ser också att vi är en äldre befolkning vilket gör att vi behöver få till mer boende för denna grupp, som tex Solviken. Många önskar mer centralt trygghetsboende vilket vi arbetar för. En trygg och aktiv ålderdom med stor DELAKTIGHET önskar vi kommunens 65+ invånare.

Näringslivet är även mycket viktiga för oss i kommunen, utan näringslivet inga arbeten!

Fråga 4:

Det pratas mycket om medborgardialoger. På vilket sätt vill ni föra dialog med oss kommuninvånare?

Svar på fråga 4:

Vi behöver lyssna in vad ni invånare vill ha för typ av dialog.

Ska vi stå på torget? Ska vi ha ett medborgarcafé vid KF? Ska vi ha en medborgarbudget?

Ska vi som idag ha politiska frågestunder?

Här är ni som invånare mycket viktiga.

Vi behöver föra en dialog med er där ni är. 

En del skulle kunna vara medborgarbudget.

Fråga 5:

Hur ska man få människor att vilja jobba inom omsorgen i Karlsborg i framtiden? Redan nu ser vi att färre och färre väljer den inriktningen. Hur jobbar ni för att säkerställa en bra omvårdnad i framtiden i vår kommun?

Svar på fråga 5:

Vi har redan nu påbörjat ett förebyggande arbete för att minska behovet av platser på särskilt boende bland annat genom införandet av en seniorcoach samt nytt planeringssystem för hemvården.

Vi arbetar även för att inför ”vård-assistenter” som kan utföra enklare arbetsuppgifter så undersköterskorna ska kunna fokusera på det patientnära arbete deras profession är till för.

Vi ser att det kommer krävas stora förändringar med bla digitalisering och moderna välfärdssystem vilket kommer kräva MOD. Vi behöver arbeta effektivt och använda de resurser vi har på ett välplanerat sätt, då mår alla bra!

Arbetet med heltid som norm är i full gång o ska vara i mål 2023, ett steg i att ge omsorgspersonalen bättre förutsättningar och HÅLLBARHET

Dessa åtgärder gör vi för att vara en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö.

Fråga 6:

Hur vill ni arbeta för utveckling i det som inte är centralort, det vill säga landsbygd och övriga tätorter i kommunen?

Svar på fråga 6:

Centerpartiet är ett parti som värnar om landsbygden!

Ett instrumenten är att genomföra en medborgarbudget.

Där invånarna i orten får vara med och bestämma vad pengarna ska läggas på i just sin ort.

Det kan handla om att stötta ett initiativ från landsbygden som kan leda till olika utvecklingsprojekt på orten.

Vi i Centerpartiet ser att vår skola i Mölltorp och Friskolan i Forsvik är oerhört viktiga för kommunens framtid.

Vi vill jobba för att fler näringsidkare ska kunna vara verksamma även på landsbygden, därav att utbyggnad av fibernätet måste fortsätta.

Vi vill jobba för mer utveckling av kollektivtrafik, GC-väg och att bidrag till att enskilda vägar ska följa konstadsutvecklingen.

Även byggnation av bostäder måste finnas utanför tätorten.

Fråga 7:

Är det viktigt för er med utsmyckning i våra tätorter, ex belysning, blommor, planteringar, konst, kommunvapen med mera?

Svar på fråga 7:

Det här ser vi som oerhört viktigt!

Man kan tycka att detta är en liten fråga, men det är kommunens ansikte utåt.

Blommor, belysning och konst skapar ett lugn och en trivsel för alla som bor i kommunen.

Det skapar en känsla av HEMMA!

Vi ska med stolthet visa upp vår kommun och ett sätt att göra det, är att visa det i blommor, belysning och konst!

Fråga 8:

Många av våra vägar hör idag till Trafikverket och kan inte hanteras av kommunen men där ni har handlingsfrihet, hur ser ni på utbyggnad av gångstråk och cykelbanor?

Svar på fråga 8:

Mycket positivt. 

Detta är en del i att knyta ihop hela vår kommun utan att behöva ta bilen. 

Man ska kunna färdas med cykel på ett säkert sätt till våra mindre orter och det är bra både för hälsan och miljön att kunna ställa bilen.

Fråga 9:

Det har inkommit förslag på byggnation av solcellsparker för elförsörjning, hur ser ni på en sådan utbyggnad i vår kommun?

Svar på fråga 9:

Vi i Centerpartiet är positiva till all förnybar energi såsom sol, vind och vatten.

Karlsborg har inte så mycket åkermark så här borde finnas förutsättningar för en extern entreprenör att bygga en solcellspark.

Fråga 10:

Hur ser ni på framtiden gällande rekrytering av kommuninvånare som vill och kan engagera sig i kommunpolitiken?

Svar på fråga 10:

Demokratin är det viktigaste som finns, men vi ska inte ta den för given. 

Vi behöver göra det mer tillgängligt för fler att intressera sig.

Politik ska handla om delaktighet, att tillsammans vilja förändra.

Det finns dom som inte vågar utifrån att det har blivit ett hårdare klimat bland oss politiker, man får utstå en del hat och hot. Det är allas vår skyldighet att gemensamt motarbeta det hårdnande klimatet.

Vi behöver hitta andra vägar för att rekrytera och möjliggöra att fler kan kombinera politiken med sitt ordinarie arbete.

Fråga 11:

Anser ni att det är något som saknas i vår kommun och hur arbetar ni med den fråga om så är fallet?

Svar på fråga 11:

Fler entreprenörer/bostadsbolag som vill bygga bostäder så fler kan få möjlighet att kunna bosätta sig i vår vackra kommun.

Vi behöver kunna nå ut mer, marknadsföra kommunen som en boendeort och inte bara besöksort.

Vi ska visa att man kan bo och verka i vår kommun, om fler upptäcker det, då kan vi växa.