Biståndshandläggare

Telefontider
Inga speciella telefontider.

LSS/socialpsykiatri 0505-172 86 ------

Norra 0505-171 36,
Norra Karlsborg (norr om Hantverkaregatan och norr om Västra vägen 37 C) och Parkvägen 29 (29:an) lägenhetsnummer: 1-9 ------

Södra 0505-173 14,
Södra Karlsborg (söder om Hantverksgatan och söder om västra vägen 35 D) och Parkvägen 29 (29:an) lägenhetsnummer: 10-18 ------


Mölltorp, Brevik, Forsvik, Undenäs och Parkvägen 29 (29:an) lägenhetsnummer: 19-27 0505-171 19

E-post
individochfamiljeomsorgen@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg