Tidplan

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Övergripande tidplan för översiktsplanen

Att ta fram en ny översiktsplan är ett omfattande arbete som tar lång tid. Här tar du del av tidplanen.

Arbetet innebär en mängd analyser, utredningar och diskussioner samt formulering av mål, riktlinjer och bärande idéer. Därför kan tidplanen komma att ändras under tiden som arbetet pågår, men ambitionen för Karlsborgs kommun är att den nya översiktsplanen ska kunna beslutas vid årsskiftet 2025/2026.

För att ta oss dit finns det några hålltider på vägen: 

Vad? När?
Uppstart av arbetet Sommar 2023
Medborgardialoger och politiska diskussioner Höst 2023
Framtidsbild och Utvecklingsstrategi klar Vår 2024
Första utkast till översiktsplan klart Höst 2024
Samråd inklusive medborgardialog Höst 2024
Revideringar av översiktsplanen baserat på de synpunkter som kommer in under samrådet Vår 2025
Granskning inklusive medborgardialog Höst 2025
Revideringar av översiktsplanen baserat på de synpunkter som kommer in under granskningen Höst 2025
Antagen översiktsplan Årsskiftet 2025/2026
Arbeta för att genomföra det som beslutats i översiktsplanen 2026-2040