Förskolan Myran

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Förskolan Myran ligger i Södra skogen i Karlsborg.

Förskolan Myran består av tre avdelningar: Stacken, Stubben och Flugan. Förskolan har nyligen renoverats. Avdelningarna består av flera rum i olika storlekar där det finns plats för lek och skapande aktiviteter. Det finns också rum för avskild lek, avslappning och vila.

Vi har våra matplatser uppdelade i de olika rummen för att kunna göra måltiderna lugna och positiva då vi samtalar och lär oss mycket. I husets mitt finns en gemensam ”lekhall”, där barn från alla avdelningar kan träffas för lek och aktivitet. Leken ser vi som en stor möjlighet för lärande, samarbete och språkutveckling

Att jobba för god hälsa är viktigt för oss på Myran, därför väljer vi att förlägga stor del av vår verksamhet utomhus och att prioritera fysiska aktiviteter. På vår utegård finns klätterställningar, gungor och sandlådor samt kullar och skogsparti som inbjuder till lek, rörelse och lärande. Vi har möjlighet att gå till närliggande skog och strand och upptäcka vår natur. Vi lägger stor vikt vid naturkunskap och vill bidra till att göra barnen miljömedvetna, för oss är vår värdegrund där kamratskap och hur vi är mot varandra har stort fokus.

Under höstterminen 2017 startar vi upp arbetet med Grön Flagg – Håll Sverige Rent.

Mål, vision och värdegrund

Prioriterat mål under läsåret 2017 - 2018:
”Öka barnens medvetenhet kring livsstil och hälsa”.

Vår vision:
”Att alltid ha en helhetssyn på barns utveckling, där trygghet, omsorg och lärande samspelar”.

Vår värdegrund:
”Till vår förskola ska alla kunna komma utan att känna rädsla för någon form av kränkande behandling och att vi ser olikheter som en tillgång”.