Förskolan Vätterskolan

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Förskolan Vätterskolan är fantastiskt belägen med närhet till Vätterns strand och Vanäs udde dit vi gör många utflykter och lär oss om vår närmiljö.

På förskolan Vätterskolan finns två avdelningar: Flotten och Vågen. Båda avdelningarna arbetar med att ge barnen trygghet och att stötta barnen i deras utveckling. Vi är närvarande pedagoger för att stötta och lyfta leken till nästa nivå, men även vid språkutvecklingen. Vi ser till att alla barn får möjlighet att prata och berätta men även att barnen ser att vi lyssnar varje dag. Vi arbetar mycket med sång, dans och skapande i olika former.

Flotten 

Är en förskoleavdelning för åldrarna 1-5 år.  Vi vill att alla barn ska känna trygghet och glädje. Viktigt är också en stimulerande miljö som väcker lust till fantasi och att upptäcka och experimentera. Sång, rörelse och skapande verksamhet som bild och form är också viktiga i vår verksamhet.

Vågen

Är en förskoleavdelning för barn 1-5 år. I en öppen, varm och tillåtande miljö välkomnar vi olikheter i språk eller av annan karaktär. Vi tillbringar vår tid i fint bevarade rum i en gammal skola vid Vätterns strand. Runt knuten har vi Karlsborgs fästning, grönområden och Vanäs udde, vilka blir naturliga utflyktsmål.

Mål, vision och värdegrund

Prioriterat mål under läsåret 2017 - 2018:
” Vårt prioriterade mål är att barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelser, sång, musik, dans och drama. Detta utefter barnens intresse och initiativ .”

Vår vision:
” Trygghet, omsorg och lärande är viktiga ledord för oss. Barnen ska erbjudas en intressant miljö som inbjuder till fantasi, nyfikenhet och lusten att upptäcka samt ge möjligheter till att lära sig nya saker.”

Vår värdegrund:
 ”Vår förskola ska vara välkomnande och accepterande. Barnen ska möta vuxna och miljöer som väcker lust och förundran, skapar glädje samt ger barnen trygghet och självkänsla. Förskolan ska arbeta för alla människors lika värde och rusta barnen för framtiden.”