Avgifter för särskilt boende

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Om du bor i särskilt boende så betalar du hyra och matkostnad. Du betalar också en avgift för din omvårdnad. Avgifterna gäller år 2018.

När du flyttar in på Särskilt boende SÄBO, är avgifterna uppdelade på tre delar:

  • Hyra
  • Mat 
  • Omvårdnadsavgift

Hyran betalas enligt hyreslagen en månad i förskott. Vi debiterar hyra efter kvadratmeter, detta innebär att hyrans storlek beror på hur stort just ditt rum är. För år 2018 ligger hyrorna på SÄBO mellan 5 986 kronor/månad och 7 258 kronor/månad. Hyrorna höjs från och med 2018-03-01 med 0, 65 %.

Vid dödsfall debiteras hyra för månaden då dödsfallet inträffar och månaden efter. Om en ny hyresgäst flyttar in i rummet under den tid dödsboet betalat hyra återbetalar avgiftshandläggaren hyra för de dagarna till dödsboet.

Matavgiften är 4 200 kronor/månad.

Omvårdnadsavgift SÄBO är 2 044 kronor/månad.

Avgiftshandläggaren gör en kontroll av din betalningsförmåga och om den är begränsad kan det bli så att du slipper betala omvårdnadsavgiften. Hyran och matavgiften måste alla betala oavsett ekonomisk situation. Skulle du ha problem att betala hyran och matavgiften får du vända dig till individ- och familjeomsorgen på Karlsborgs kommun och söka ekonomiskt bistånd.