Mölltorpskolans fritidshem

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Barn som kastar löv

Vid Mölltorpskolan finns ett fritidshem med två avdelningar, Furan och Frilletorp. På Furan går elever från förskoleklass till och med årskurs 1. På Frilletorp går elever från årskurs 2 till årskurs 5.

Fritidshemmets uppdrag är att: "komplettera skolan och skapa miljö för utveckling och lärande, meningsfull fritid, omsorg och rekreation." Fritidshemmets verksamhet regleras i skollagen och läroplanen, Lgr 11.

Vi arbetar med att skapa en miljö där eleverna känner sig trygga, trivs och har roligt. Vi vill erbjuda eleverna ett brett utbud av aktiviteter att välja mellan. Där man kan hitta något man är bra på eller tycker är roligt och som stärker självförtroendet.

På fritidshemmet ger vi barnen stort utrymme för leken. Vi jobbar med skapande verksamhet, idrott, bakning, friluftsliv, och utevistelse. Fritidshemspersonalen träffar regelbundet  skolans personal för samordning av verksamheten.

Vi erbjuder omsorg mellan kl. 06:00 - 18:00 varje helgfri vardag.

  • Barn som kastar löv

    Furan

    På Furan går elever från förskoleklass till och med årskurs 1. Furan ligger på nedre delen av Mölltorpskolans skolgård. Vi befinner oss i äldre miljö, då vårt hus är en skolbyggnad från början på 1900-talet.

  • Barn leker i skogen

    Frilletorp

    På Frilletorp går elever från årskurs 2 till årskurs 5. Frilletorp ligger i en byggnad på Mölltorpskolans skolgård. Inomhusmiljön är ljus och trivsam.