Politik & delaktighet

Vi påverkas mer eller mindre och på olika sätt av det som våra folkvalda politiker beslutar om. På de här sidorna får du aktuell information om politiska händelser, hur Karlsborg styrs och hur du själv kan vara med och påverka.

För mandatperioden 2015-2018 har olika partier enats om samarbete genom valteknisk samverkan på följande sätt:

  • Socialdemokraterna och moderaterna, vilket ger dessa två partier majoritet i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.
  • Centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna

 

Övriga tre partier som finns representerade i kommunfullmäktige har inte ingått någon valteknisk samverkan.

Öppna sammanträden

Från och med 2016 inför några av våra politiska organ öppna sammanträden. Det innebär att du kan närvara och lyssna, men inte delta i debatten.

Följande har infört öppna sammanträden:

  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Barn- och utbildningsnämnden