Sök

1024 träffaralla sidor inom Allt innehåll som ändrats efter 2022-11-30

 • Övningsfältet Hasslum

  Övningsfält Hasslum ligger i utkanten av Skövde, före detta Räddningsverkets/ MSB utbildningsanläggning. Övningsfältet är ett av Sveriges största. Fältets anläggningar ger möjlighet att öva under realistiska former. Vi försöker nu etablera ...

 • Om olyckan är framme

  Om det oönskade och oväntade skulle inträffa kan det vara bra att vara förberedd. Under dessa sidor finns information om hur du kan förbereda dig för att så bra som möjligt kunna agera rätt vid olyckor. Glöm inte att om du är i behov av akut ...

 • Kunskap & utbildning

  Aktiviteter som stärker människors kunskap om brand och riskmedvetenhet i övrigt är sannolikt en av de viktigaste uppgifterna för att minska antalet skadade och omkomna till följd av olyckor. Räddningstjänstens aktiviteter för detta består ...

 • Samhällssäkerhet

  Räddningstjänsten är en aktör i kommunens samhällssäkerhet och krishantering. Inte enbart genom vårt uppdrag att rädda liv, egendom samt miljön vid olika typer av olyckor. Våra uppgifter redovisas i räddnignstjänstens handlingsprogram. Handlingsprogrammet ...

 • Förebygg olycka

  olycka - Som ensikild, oavsett om du är privatperson, fastighetsägare, företag eller någon annan typ av organisation, så har du skyldigheter enligt Lag om skydd mot olyckor att förebygga brand. Skyldigheterna regleras i huvudsak i lagstiftningens ...

 • Om oss

  oss - Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) är ett kommunalförbund för operativ räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand i medlemskommunerna; Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång. Kommunalförbundet ...

 • Tillgänglighetsredogörelse för Miljoskaraborg.se

  Miljösamverkan östra Skaraborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi: - Hur webbplatsen miljoskaraborg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital ...

 • Användning av kakor (cookies)

  Skriv ut Miljösamverkan östra Skaraborg - Telefon kundtjänst: 0500-49 36 30 E-post: info@miljoskaraborg.se Besöksadress: - Hertig Johans torg 2 - Postadress: - Miljösamverkan östra Skaraborg - 541 83 Skövde - Peppol-ID : 0007:2220002865 - Fakturareferens: ...

 • Startsida

  Överförmyndare i samverkan - Om Överförmyndaren Överförmyndare i samverkan består av 12 stycken samverkanskommuner. Vi har vårt huvudkontor i Skövde. Kontaktuppgifter hittar du här. Enkät om uppdraget som god man - Aktuellt Vi vill få en ...

 • Förvaltar-frihetsbevis

  Förvaltarfrihetsbevis - Om du ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan du i en del fall behöva lämna ett bevis på att du inte har förvaltare. Det kan gälla exempelvis den som ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift, den som ska ...