Frågor och svar - Trafiksituation och säkerhet

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Har tar du del av frågor och svar om trafiksituationen och säkerheten kring Nya Strandskolan.

Listan fylls på efterhand som frågor och svar kommer in.

Har du andra frågor som du vill ha svar på kring Nya Strandskolan är du välkommen att vända dig till oss med dem på e-post: kommun@karlsborg.se. De frågor som kommer in till oss och som vi anser har ett intresse för flera kommer vi att publicera på den här sidan.