Bygglov för Nya Strandskolan

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Vid byggnadsnämndens sammanträde 2020-01-23 fattades beslut om bygglov för Nya Strandskolan. Förutom byggnation av en ny skola omfattar även bygglovet två förrådsbyggnader och nio parkeringsplatser.

Enligt underlaget för beslutet kommer skolbyggnaden att uppta lite drygt 3 000 kvadratmeter och placeras på den norra delen av skolgården. 

Skolan byggs delvis i två plan där:

  • den högsta delen kommer att bli cirka 7,45 meter hög.
  • den lägsta delen kommer att bli cirka 4,55 meter hög.

Fasaden kommer att bestå av vit puts kombinerat med stående träpanel av lärk. 

Delar av taket kommer att bestå av sedum, vilket bedöms vara bra ur ett byggnadstekniskt, estetiskt och miljömässigt perspektiv. 

Här nedan hittar du mer information om bygglovet, ritningar och illustrationer över skolbyggnaden.