Parkeringstillstånd

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Vägmarkering för handikapparkering

Personer med gravt nedsatt gångförmåga kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Här hittar du information om regler och villkor.

Blankett

Blankett för ansökan om parkeringstillstånd

Regler och villkor

En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, d.v.s. har svårigheter att förflytta sig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

 

För en person med funktionshinder, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i det undantagsfall om passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, t.ex. vid allvarligt slag av balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Möjlighet att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i 11 kap. 5 § trafikförordningen.

En person med psykiska problem, t ex fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg skall utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.

Enbart svårigheter att bära, att ta sig i eller ur bil eller mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd utfärdas inte för kortare perioder samt utfärdas för högst tre år.

Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning. Ett beslut om avslag kan överklagas till länsstyrelsen.

Mer information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kap. 8 § trafikförordningen. Trafikförordningen grundar sig i sin tur på Europeiska unionens rådsrekommendation om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.