Energisituationen – så här jobbar Karlsborgs kommun

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

21 december 2022

Som alla känner till är energisituationen hårt ansträngd och vi behöver gemensamt arbeta för att minska vår energiförbrukning. Karlsborgs kommun har jobbat med energibesparande åtgärder under flera år och ligger långt fram med åtgärder för att minska kommunens elförbrukning. Men det går alltid att göra mer.

Planering på kort och lång sikt

Karlsborgs kommun har tagit fram ett flertal elbesparande åtgärder. Ett antal insatser är kortsiktiga för att minska elförbrukningen den här vintern medan andra åtgärder genomförs med ett mer långsiktigt perspektiv. 

Kombinera tekniska lösningar med beteendeförändringar

Kommunen har alltid ambitionen att använda resurser på ett effektivt sätt med fokus på förbättringar som gynnar klimatet, miljön och ekonomin. Huvudstrategin för att minska elförbrukningen nu i vinter handlar om förändrat beteende, smartare elsystem, byte till LED-belysningar och effektivare resursanvändning av lokaler. Ventilation, uppvärmning och belysning optimeras alltså efter hur lokalerna används. När det gäller anläggningar med hög elförbrukning såsom sportanläggningar och kök arbetar vi med särskilda åtgärder för att minska förbrukningen. 

Vi tar hänsyn till trygghet, hälsa och arbetsmiljö

I vår planering behöver vi alltid göra noggranna konsekvensanalyser där vi väger insatserna mot eventuella risker de kan medföra. Frågor om trygghet, hälsa och arbetsmiljö för våra invånare och personalen i våra verksamheter är därmed viktiga frågor att ta hänsyn till.

Nästa steg

I dagsläget finns inga beslut om fler energibesparande insatser, men vi följer utvecklingen och kan vidta ytterligare åtgärder vid behov.

 

Alla artiklar inom el och energi

 • Infartsskyltarna är avstängda delar av dagen

  21 december 2022

  Som ett led i vårt arbete med att minska elförbrukningen är de digitala infartsskyltarna vid södra och norra infarterna avstängda delar av dagen.

 • Energisituationen – så här jobbar Karlsborgs kommun

  21 december 2022

  Som alla känner till är energisituationen hårt ansträngd och vi behöver gemensamt arbeta för att minska vår energiförbrukning. Karlsborgs kommun har jobbat med energibesparande åtgärder under flera år och ligger långt fram med åtgärder för att minska kommunens elförbrukning. Men det går alltid att göra mer.

 • Energiförsörjning och elbortfall

  23 november 2022

  Den här vintern är det risk för effektbrist, det vill säga att efterfrågan på el är större än tillgången. När detta inträffar finns det risk för att elen behöver stängas av i vissa områden under vissa timmar - det som också kallas för manuell frånkoppling. Genom att hålla nere vår totala elförbrukning minskar vi risken för effektbrist och elbortfall.

 • Elda på rätt sätt

  17 oktober 2022

  Det är populärt att installera ved- eller pelletspannor för att värma sin fastighet. Men ibland händer det att grannar störs av röken. Därför är det viktigt att du eldar på rätt sätt. På miljoskaraborg.se får du råd och tips på vad du ska tänka på.

 • Spara energi - här får du tips och råd!

  6 oktober 2022

  Elpriserna är höga och det är många som oroar sig för de ökade kostnaderna. Om vi tillsammans anstränger oss för att minska vår energiförbrukning kan vi också på sikt förbättra situationen. Här får du vägledning, tips och råd om vad du själv kan göra för att spara energi.

 • Grafik med texten "Varje kWh räknas"

  Varje kilowattimme (kWh) räknas

  6 oktober 2022

  Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. På energimyndighetens webbsida hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

 • Gatlampa

  Vi bidrar till energibesparingen

  6 oktober 2022

  Som ett led i att spara energi släcker vi en tredjedel av gatlamporna i Karlsborgs kommun. Åtgärden är ett viktigt bidrag till samhällets gemensamma ansträngningar för att minska elförbrukningen och på så sätt förbättra energisituationen.