Inbjudan till skriftligt samråd Stenbryggan

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset stängt för besök. Behöver du komma i kontakt med någon tjänsteperson i kommunhuset rekommenderas du att mejla eller ringa. Information om hur du enklast kommer i kontakt med oss hittar du på vår kontaktsida och den når du via länk högst upp på sidan.


Kommunhusets ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Båtar vid Stenbryggeområdet bild 1

31 mars 2021

Inbjudan till skriftligt samråd enligt 6 kap. Miljöbalken inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet i anslutning till Stenbryggan, Karlsborgsviken i Karlsborgs kommun.

I anslutning till Stenbryggan finns en befintlig vågbrytare/pir byggd 1994. Den har vid flera tillfällen akut måst repareras och efter omfattande undersökningar bedöms skadorna vara av sådan omfattning att den snarast behöver ersättas av en ny anläggning. Karlsborgs kommun avser att inlämna en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Innan ansökan lämnas in ska sökanden (Karlsborgs kommun) bland annat samråda med de myndigheter, enskilda berörda samt med den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda av verksamheten. Samrådsyttranden ska vara Karlsborgs kommun tillhanda senast den 29 april 2021.

Samrådshandlingar kan hämtas här