Förtydligande kring planering och genomförande av vaccination mot Covid-19

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Vaccin mot Coronavirus

20 januari 2021

I en insändare i SLA 2021-01-20 har avsändaren ”En bekymrad invånare just nu i Karlsborg” synpunkter på hur vaccinationen mot Covid-19 inom socialförvaltningen i Karlsborg har gått till. Eftersom den bild som insändaren förmedlar inte stämmer vill vi förtydliga informationen om hur vaccinationen är planerad och hur den hittills har genomförts.

I en insändare i SLA 2021-01-20 har avsändaren ”En bekymrad invånare just nu i Karlsborg” synpunkter på hur vaccinationen mot Covid-19 inom socialförvaltningen i Karlsborg har gått till. Bland annat menar personen att ”cheferna inom kommunen har fått vaccin före de som jobbar med svårt utsatta och som verkligen inte får bli sjuka”. 

Planering och genomförande

Eftersom den bild som insändaren förmedlar inte stämmer förtydligas här informationen om hur vaccinationen är planerad och hur den hittills har genomförts:

Under vecka 2 med start tisdagen 12 januari genomfördes den första vaccinationsfasen och den omfattade de här grupperna:

  • Personer boende på Haganäset
  • Personer med kommunal hemsjukvård i ordinärt boende
  • Anhöriga (hushållsgemenskap) till personer med kommunal hemsjukvård i ordinärt boende

Inför vaccinationen gjorde kommunen en beräkning på hur stort antal doser som behövde beställas. Efter leverans till kommunen behövde vaccinet användas inom 4 dagar och överblivna doser gick inte spara utan måste kasseras.

När samtliga personer som ingick i första fasen var vaccinerade fanns 42 doser kvar. Med mycket kort varsel behövde vaccinationssamordnaren besluta om hur de återstående doserna skulle fördelas ut på personalen på Haganäset för att undvika att behöva kassera dem. Eftersom det är Västra Götalandsregionen som är ansvarig för vaccination av personalen i kommunerna fattades det beslutet i samråd med Närhälsan i Karlsborg.

Av praktiska skäl fördelades doserna på personal på avdelningarna, legitimerad personal samt ett antal chefer som fanns på plats vid det aktuella tillfället. Samtliga av de återstående doserna kunde användas och totalt vaccinerades därmed 42 anställda, varav 7 chefer.

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination av personalen

På uppdrag av Västra Götalandsregionen planerar och genomför företaget Avonova vaccinationerna av personalen i Karlsborgs kommun och andra kommuner. Enligt Avonovas planering startar dessa vaccinationer för Karlsborgs vård- och omsorgspersonal i vecka 5.

Beklagar missförståndet

Vi vill beklaga att det har spridits missförstånd kring hur kommunen har prioriterat vaccinationen. Naturligtvis är personalen inom vård- och omsorgsverksamheten en prioriterad grupp och det har heller aldrig varit några tveksamheter kring detta i den sammantagna vaccinationsplaneringen.