Cresco Creare - Skaraborgsprojekt för arbetsökande

Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsvägen 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Hitta hit

Postadress
546 33 Karlsborg

Kontakter

Möte mellan tre personer på ett kontor

15 april 2021

Cresco crear betyder växa och utvecklas och är namnet på ett ESF-projekt som arbetsmarknadsenheten i Karlsborg är en del av. Projektet syftar till att stötta arbetssökande att närma sig arbete eller studier med hjälp av en dansk metod.

Projektet pågår från 1 januari 2021 fram till sista februari 2023 och omfattar 12 kommuner i Skaraborg. Det är Europeiska Socialfonden som beviljat projektet och det Skaraborgs samordningsförbund (tidigare östra, västra och norra) som är projektägare. Målgruppen är personer med psykisk ohälsa, missbruk och utrikesfödda.

Det handlar om att försöka använda och implementera erfarenheterna från en omfattande dansk studie där man kartlägger och följer upp en persons arbetsförmåga med hjälp av sk progressionskort. Totalt omfattas 370 personer.

För de deltagande kommunerna innebär detta att man får tillgång till ett nätverk, utbildning och kunskap inom metoden och närliggande områden och från projektet ersättning för att bekosta en samordnare som praktisk ska implementera och testa metoden. För Karlsborgs del är det Anders Utsten som kommer att fungera som samordnare och arbeta med projektet på 50%.

Anders berättar att de inledande månaderna har handla mycket om utbildning och att sätta sig in i själva metoden och projekt men från 1 april finns möjligheten att börja att registrera deltagare. 

För att vara med i projektet behöver du vara mellan 19-64 år och ha ersättning från Försäkringskassan eller socialtjänsten. Kontakt sker primärt via din handläggare.

Mer info om projektet finns på samordningsförbundets webbplats