Besök tillåts på Haganäset, men med restriktioner

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Drönarfoto över Haganäsets äldreboende

24 september 2020

Med anledning av att det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden upphävs från 1 oktober kommer anhöriga nu få möjlighet att besöka Haganäsets äldreboende. Men risken för smittspridning bedöms fortfarande vara hög och verksamheten arbetar målmedvetet med att inte få in smitta på boendet. Därför kommer besöken att omfattas av ett antal regler och rutiner.

Besök måste bokas

Spontanbesök är inte tillåtet, vilket innebär attden som vill besöka en närstående på Haganäset behöver boka tid i förväg. -Vi förstår att det finns ett stort behov av att få träffa sina närstående, men det viktigaste för oss är våra boendeshälsa och vi måste se till att skydda dem mot smitta, menar socialchef Sandra Peters och fortsätter: -I dagsläget har vi inga konstaterade fall av Covid-19 på våra boenden och så vill vi förstås ha det även fortsättningsvis. Därför är vi lite extra försiktiga när vi nu börjar erbjuda besök inomhus.

De som har närstående på Haganäset kommer att få särskild information om vad som gäller inför och under besöket. För att få svar på frågor kring besök, bokningar ochandra praktiska detaljer ska avdelningen kontaktas där den närstående bor.

Förändringar sker stegvis

Andra verksamheter som finns på Haganäset kommer efterhand att öppna upp efter att Coronaanpassade rutiner finns framtagna. Entrédörren kommer även fortsättningsvis att hållas låst. -Vi har bestämt att ta det säkra före det osäkra och göra förändringarna i etapper, fortsätter Sandra. -På så sätt kan vi ha kontroll över situationen och få bättre förutsättningar att hantera problem som eventuellt dyker upp,förklarar hon verksamhetens förhållningssätt.

Om läget förändras

Socialförvaltningen bevakar läget och om det sker förändringar kan det påverka möjligheterna till att besöka Haganäset. -Om smittspridningen ökar i samhället, om smitta misstänks, eller i värsta fall konstateras, i verksamheten kan vi behöva ändra våra rutiner och begränsa öppethållandet och besöken, påpekar Sandra.