Besök av anhöriga på Haganäset

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växeln har öppet måndag-fredag: 7.30-16.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarier öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Mötesskärm vid särskilt boende

23 juli 2020

Vård och omsorg

Socialstyrelsen har öppnat upp för besök för anhöriga med intyg om att de har genomfört positivt antikroppstest, i verksamheter som sedan tidigare är belagda med besöksförbud. För att skydda de äldre och utifrån de rekommendationer som smittskyddet i Västra Götalandsregionen har lämnat till kommunerna kommer ändå alla besök även i fortsättningen att ske utomhus vid vår plexiglasskärm.

Verksamheter inom vård och omsorg är sedan tidigare belagda med besöksförbud. Nu har Socialstyrelsen i en skrivelse öppnat upp för möjligheten att i dessa verksamheter ta emot besök av anhöriga som har intyg om genomfört positivt antikroppstest. 

Vi inväntar mer underlag

Det regionala smittskyddet har dock rekommenderat kommunerna att avvakta med att tillåta besök tills det finns en förteckning över vilka antikroppstest som kan räknas som tillförlitliga. Det bedöms också behövas mer information kring hur överföring av smitta sker från personer med antikroppar.  

Besök utomhus även i fortsättningen

Utifrån de rekommendationerna har vi därför beslutat att besök av anhöriga även i fortsättningen får äga rum utomhus vid vår plexiglasskärm.

Kontakta personalen på avdelningen för att boka in ett besök.