Karlsborgs kommun lämnar inte ut information om individer som smittas av coronaviruset

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Nyckel som låser bärbar dator - sekretess

6 april 2020

Vård, stöd och omsorg, Informationshantering, Vård och omsorg, Skola och förskola, Näringsliv och arbete, Ansvar och organisation

Karlsborgs kommun följer patientsekretessen strikt. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om eventuellt smittade individer inom kommunens verksamheter. Det gäller både för brukare och personal.

Vi har en konstaterad allmän smittspridning av coronaviruset i Sverige. Det innebär att det med största sannolikhet finns smittade i varje kommun i vårt län, så även i Karlsborgs kommun. 

Vi kommer inte att gå ut med någon information till allmänheten om bekräftade fall av coronavirisuet inom kommunens verksamheter. Det gäller både för brukare och personal. Vi vill inte på något vis riskera att röja patientsekretessen.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare kommer få ta del av den informationen. Övrig personal kommer inte få ta del av informationen om smittade individer.

I övrigt uppmanar vi dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos tillförlitliga informationskällor.

Information från andra myndigheter