Ändrade öppettider på individ- och familjeomsorgen

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärenden dagtid kontakta kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar, nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
OBS! Tillfälliga öppettider i receptionen, under situationen med Coronaviruset. Må-fre 08.00-12.00.

Ordinarie öppettider receptionen:
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Kvinna i reception som tar emot besök

3 april 2020

Med anledning av ändrade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten ändrar vi öppettiderna i receptionen på individ- och familjeomsorgen.

Receptionen på individ- och familjeomsorgen har öppet måndag-fredag, klockan 08.00-12.00.

I dagsläget vet vi inte när vi går tillbaka till ordinarie öppettider.

Behöver du komma i kontakt med individ- och familjeomsorgen går det bra att ringa via kommunens växel (inga speciella telefontider) eller ta kontakt via e-post. Bokade besök tas emot efter överenskommelse.

Post kan läggas i brevlåda innan entrédörr.

Vi vill inte att du besöker oss om du är sjuk eller har luftvägssymtom. Behöver du komma i kontakt med oss i ett sådant läge ska du använda telefon eller e-post.

Kontaktuppgifter hittar du här