Lära-känna-samtal med hjälp av jobbnycklar

Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsvägen 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Hitta hit

Postadress
546 33 Karlsborg

Kontakter

13 september 2019

Näringsliv och arbete

AME genomför just nu samtal med personer som har behov av ekonomiskt bistånd. Detta för att kartlägga behov och planera för insatser på individ- och gruppnivå. Samtalen är öppna men får struktur från 6 olika jobbnycklar. Det samlade intrycket att det finns en oerhörd kompetens och drivkraft inom gruppen.

I gruppens som arbetsmarknadsenheten initialt träffat för samtal återfinns flera välutbildade personer med imponerande erfarenheter och kunskaper. Några personer har enbart grundskolebakgrund och har lite glesare CV men merparten är välutbildade och har gedigen arbetslivserfarenhet, berättar Göran Nilsson som genomfört samtalen.

Olika förutsättningar - olika vägar till målet

Hinder för arbete är i vissa falla formella intyg. För flera handlar det om en än så länge begränsad förmåga att kunna kommunicera på svenska. Många av dessa läser på SFI och behöver fortsätta utveckla sin förmåga att förstå och göra sig förstådda. Några är flerspråkiga vilket ibland underlättar och skapa fler möjligheter och ökar anställningsbarheten.

Samtalen som genomförs kommer att ligga till grund för de insatser som arbetsmarknadsenheten vill försöka stötta upp med framöver. Planeringen kommer att vara individuell men några insatser kan även komma att ske i mindre grupper. Allt beroende på om det är individens kontakter, kommunikation, hälsa, motivation, kompetens eller mobilitet som behöver utvecklas. Läs mer om nycklarna här.

Kanske behöver vi tänka lite annorlunda i hur vi ska stödja dessa människor till arbete och en egen försörjning eller så är det väldigt enkelt. Det vill säga att någon öppnar en dörr så att vederbörande får en chans att visa vad han eller hon kan...

Är du en dörrvaktare eller dörröppnare?