Våga snacka spelmissbruk

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärenden dagtid kontakta kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar, nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
OBS! Under situationen med coronaviruset tas inga spontanbesök emot. Kontakta IFO för att boka besök eller för att boka ett digitalt besök.

Ordinarie öppettider receptionen:
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Skämklipp från Länsstyrelsens youtubefilm om tobaksreklam

4 oktober 2019

"Om reklam för tobak gjordes på samma sätt som för spel och casino".

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommunens uppdrag är att arbeta förebyggande mot spelmissbruk.

För att förebygga spelmissbruk hos unga har Länsstyrelsen ett samarbete med influencern Carl Déman. Budskapet är enkelt; "Om reklam för tobak gjordes på samma sätt som för spel och casino".

#vågasnackaspelmissbruk

Våga snacka spelmissbruk

Om tobaksreklam funkade på samma sätt som spelreklam...