Vi fortsätter våra VA- och gatuarbeten på Smedjegatan

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Vägskylt vägarbete

30 april 2018

Bygga, bo och miljö, Trafik, vägar och resande

Inom den närmaste veckan återupptar vi våra planerade arbeten längs Smedjegatan. Det handlar om byte av vattenledningar samt ny utformning av Smedjegatan för att skapa en bättre miljö för oskyddade trafikanter.

Första steget - ny vattenledning

I första steget är det främst delen mellan Sågmästaregatan och Skogvaktaregatan som berörs. Där lägger vi en ny vattenledning i den befintliga gångbanan. Parkeringsplatsen på Skogvaktaregatan (mitt emot Salong Lena) kommer delvis stängas av och användas för materialupplag.

När den nya ledningen är på plats kommer några kortare avstängningar av vattnet göras för att ansluta ledningen till övriga vattenledningsnätet. Mer info om detta kommer senare. 

Nästa steg - säkrare miljö för oskyddade trafikanter

Efter att arbeten med ledningsnätet är avklarade ska också utformning av Smedjegatan ändras. Det kommer att bli en 3 meter bred gång- och cykelbana utmed norra-västra delen av gatan från Stedts Begravningsbyrå och hela vägen ner till Åsenvägen.

Arbetet görs både för att förbättra vägutformning och skapa en bättre miljö för våra oskyddade trafikanter samt för att säkerställa funktion och kvalitet i vattenförsörjningen till södra delen av Karlsborgs samhälle.

Vi ber om överseende med den störning detta innebär.
Vid frågor kontakta Arvid Lindner, 0505-171 28