Kanalområdet öppnar upp till sommaren

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Idas Brygga - Vy från norra kanalområdet

Karlsborgs kommun och Tiveds Lanthandel har nu omformulerat sitt hyresavtal gällande restauranglokalen på kanalområdet, den planerade restaurangverksamheten ska nu flytta in där Idas Brygga tidigare låg. Även ett nytt avtal kopplat till hotellverksamheten är tecknat. Tillsammans med befintliga verksamheter fylls Karlsborgs brygga med liv inför sommaren.

Nu har ett nytt avtal tecknats som innebär att Tiveds Lanthandels planerade restaurangverksamhet kommer drivas i det som tidigare varit Idas brygga. Den ursprungliga planen var, när avtalet skrevs i december, att Jocke och Mia Cleryd skulle bedriva verksamhet i bland annat Sportbaren. Anledningen till bytet är att man under processens gång sett nya möjligheter i användningen av den större lokalen som tidigare varit Idas Brygga. Samtidigt har projekteringen av den tidigare Sportbaren  visat att mer ingripande åtgärder än förväntat skulle behövas för att ta den i drift för restaurangverksamhet.

Jocke och Mia jobbar nu med planering och förberedelser för att slå upp dörrarna till restaurangen och dra i gång hotellverksamheten på området. Tillsammans med Luripompa som de drev redan förra sommaren blir det här ett värdefullt och attraktivt inslag för hela kanalområdet.  

”En optimal lösning”

Amanda Alexandersson som är kommunens samordnare för området konstaterar att det här blir en optimal lösning för alla. När vi inledde arbetet med att omvandla Sportbaren till restaurang stötte vi på ett antal utmaningar som skulle visa sig vara mer komplexa och kostsamma än vad vi från början hade räknat med, förklarar Amanda. För att uppfylla alla säkerhets- och lagkrav skulle det krävas en del resurskrävande anpassningar, exempelvis förstärkning av byggnadens grundstruktur och installation av ett nytt ventilationssystem. 

Parallellt med arbetet i Sportbaren sökte kommunen efter ny hyresgäst till lokalen där Idas Brygga tidigare låg. Då Tiveds Lanthandel var i processen att utveckla sin verksamhet på området riktades blickarna mot Idas Brygga som ett lämpligt alternativ till Sportbaren. Engagemanget för området var redan etablerat och med de problem vi såg med Sportbaren väcktes intresset för den här lösningen. Vi har stort förtroende för Tiveds Lanthandel, med deras driv och engagemang är vi övertygade om att det här blir en lösning som vi alla kan känna oss mer än nöjda med, berättar Amanda.

Plats för fler möjligheter

På området finns även en byggnad med serveringslucka på ca 80 kvm där Weras Glass hade sin verksamhet sommaren 2023. I vintras drabbades lokalen av en vattenskada som gör att den inte kommer att vara tillgänglig för uthyrning i sommar. Men vi ser att det finns intresse för den lokalen och har ambitionen att få i gång något där i ett senare skede, säger Amanda och påpekar samtidigt att den som är intresserad av att hyra cafébyggnaden gärna får höra av sig till henne. Vad som nu händer med Sportbaren är ännu inte klarlagt. Vi behöver analysera läget mer innan vi kan fatta ett beslut om hur vi gör, avslutar Amanda.