Verksamheter

Telefon
0505-17000 (växel)

Besöksadress
Svartfjällsvägen 3

Öppettider
Måndag - Torsdag kl. 07.00 -16.00,
Fredag kl. 07.00 -13.00

Hitta hit

Postadress
546 33 Karlsborg

Kontakter

Verksamheter

Här kan deltagaren få grundläggande teknik i snickeri och måleri. Men även få coachning, stöd med sin språkträning och sitt arbetssökande.

Snickeriet

På snickeriet utför vi renoveringar, reparationer av olika slag, viss nytillverkning av inne och utemöbler, diverse byggnationer och målningsarbeten. Vi gör också uppdrag åt kommun, privata aktörer och företag.

Vi utför inte arbeten som kan konkurrera med näringslivet i kommunen.

Enskilda aktiviteter. 

Datorsalen används av deltagarna i första hand för jobbsökning. Men också för att skriva CV och personliga brev.
Här ges också möjligheten att jobba med Officepaketet, språkträning i svenska samt självstudier inför fortsatta utbildningar.
Handledning finns för den som behöver hjälp med problemlösning.

Jobbcoachning.

I vår verksamhet ingår coachning där deltagare varje vecka har individuella samtal  med arbetsledaren.

Deltagarna får även vägledning med CV, personliga brev och hur man skriver spontanansökningar m.m. 

Arbetsledarna jobbar också som praktikplatssamordnare och har bra kontakt med Karlsborgs näringsliv.

Miljösortering.

Tjänsten erbjuds till företag, butiker i kommunen, hämtning av kartong och annat brännbart material (ej miljöfarliga ämnen).

Vi anpassar oss efter kundens behov. I nuläget hämtar vi hos kunder 1 till 2 gånger i månaden.
Extraturer kan ordnas.