Lina Ewinnerlig, 13-21 maj 2023

Telefon
0505-17028 / 0505-17171

E-post
kulturstugan@karlsborg.se

Besöksadress
Norra Kanalgatan 2
546 33 Karlsborg

Hitta hit

Postadress
Storgatan 36
546 32 Karlsborg

Lina Ewinnerlig

Ögonblickssymbioser

Torkade växter och äggtempera
 

Lör 13/5 kl. 12.00-16.00 - Vernissage! 

Sön 14/5 kl. 12.00-16.00 

Lör 20/5 kl. 12.00-16.00  

Sön 21/5 kl. 12.00-16.00 

 

Lina Ewinnerlig (f. 1980) bor och verkar i Kolmården. Hon arbetar med collage av pressade växter och äggtempera på lumppapp, växtpapper och bomullspapper.

Från vår till vinter plockar, torkar och pressar jag växter. Redan där, i skogen eller vid vägkanten, slutar de att för mig enbart vara växter. De är sin färg, sin form och sprödhet eller sin egendomliga mönsterställning.

I ateljén blir växterna ett arbetsmaterial som inspirerar och leder vägen in i den konstnärliga skapandeprocessen. Tillsammans med äggtempera och infärgade pappersbitar blir det collageliknande verk som Lina Ewinnerlig kallar för växtbilder och växtobjekt.

Ögonblickssymbioser, som är titeln till utställningen, hänvisar till det arbetssätt hon har vid skapandet av bilderna, men också till växternas samspel och dess symbioser i naturen.