Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen

Telefon
0505-170 00
Telefontider
Fråga efter någon av följande: Ekonomiskt bistånd (handläggare ekonomiskt bistånd) Barn och unga (socialsekreterare) Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare) Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson (familjehemssekreterare) Öppenvård (personal öppenvård) Biståndshandläggare Vid akuta ärenden dagtid kontakta kommunens växeln, telefon 0505-170 00. Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar, nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.
E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se
Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg
Öppettider
OBS! Tillfälliga öppettider i receptionen, under situationen med Coronaviruset. Må-fre 08.00-12.00. Ordinarie öppettider receptionen: Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00 Lunchstängt kl. 12.00-13.00
Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg