Biståndshandläggare socialförvaltningen

Biståndshandläggare socialförvaltningen

Telefontider
0505-172 82, LSS/socialpsykiatri 0505-171 36, Norra Norra Karlsborg (norr om Hantverkaregatan och norr om Västra vägen 37 C ) och 29:an lägenhetsnummer: 1-9 0505-173 14, Södra Södra Karlsborg (söder om Hantverkaregatan och söder om västra vägen 35 D) och 29:an lägenhetsnummer: 10-18 0505-171 19 Mölltorp, Brevik, Forsvik, Undenäs och 29:an lägenhetsnummer: 19-27
E-post
vard.och.omsorg@karlsborg.se
Besöksadress
Haganäset
Parkvägen 33
546 33 Karlsborg
Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
Biståndshandläggare
546 82 Karlsborg
Hitta hit