Biståndshandläggare socialförvaltningen

Biståndshandläggare socialförvaltningen

Telefontider
Inga speciella telefontider. LSS/socialpsykiatri 0505-172 86 ------ Norra 0505-171 36, Norra Karlsborg (norr om Hantverkaregatan och norr om Västra vägen 37 C) och Parkvägen 29 (29:an) lägenhetsnummer: 1-9 ------ Södra 0505-173 14, Södra Karlsborg (söder om Hantverksgatan och söder om västra vägen 35 D) och Parkvägen 29 (29:an) lägenhetsnummer: 10-18 ------ Mölltorp, Brevik, Forsvik, Undenäs och Parkvägen 29 (29:an) lägenhetsnummer: 19-27 0505-171 19
E-post
individochfamiljeomsorgen@karlsborg.se
Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg
Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg