Medborgarundersökningar

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Barn vid Vanäs fyr

Som ett led i att utveckla och förbättra kommunens verksamheter genomför vi medborgarundersökningar. Undersökningarna görs i samarbete med SCB (Statistiska centralbyrån).

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört sedan 2005. Sedan starten är det totalt 266 av Sveriges 290 kommuner som vid något tillfälle valt att delta i undersökningen. Karlsborgs kommun deltar i medborgarundersökningen vartannat år.

Enkäten skickas hem till 800 slumpmässigt utvalda Karlsborgsbor i åldrarna 18-84 år. Genom att svara på enkäten kan du som invånare göra skillnad i din kommun.