Polisens och kommunens medborgarlöfte

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växeln har öppet måndag-fredag: 7.30-16.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarier öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Skakar hand - ikon

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Problemområdet är framtaget genom medborgardialoger, medarbetardialoger, enkätundersökningar, statistik, erfarenheter, anmäld brott och finns angivet i överenskommelse mellan polis och kommun.

Situationen idag

Karlsborgs kommun är en trygg kommun med låg anmäld brottslighet. Utifrån den interna kunskapen och anmälda brott har det dock framkommit att antalet trafikbrott ökar. Trafikanter som kör påverkade skapar även en otrygg miljö. 

Under åren har polisen statistiskt kunna säkerställa att hög polisiär närvaro i specifika områden ökar träffsäkerheten gällande alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken. 

Höga hastigheter, påverkade och körkortslösa förare i undermåliga fordon är en bidragande orsak till allvarligt skadade och döda i trafiken.

 

Aktiviteter 2020

POLISEN - Genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarliga beteenden på prioriterade platser.

KOMMUNEN - Att fortsätta med genomförandet av trafikutbildningsinsatser för barn och ungdomar i kommunens förskolor/skolor samt trafikutbildningar för kommunanställd personal.