Eldningsförbud i Karlsborg

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Symbol för eldningsförbud

Med anledning av hög brandrisk i och med det varma vädret och att det är torrt i skog och mark gäller eldningsförbud i Karlsborgs kommun från och med kl. 12.00, fredag 26 maj 2023.

Det här är inte tillåtet

Under eldningsförbudet är det inte tillåtet att i skog och mark:

  • Använda engångsgrill
  • Använda stormkök
  • Göra upp eld eller grilla direkt på marken
  • Använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Det här är tillåtet

Under eldningsförbudet är det tillåtet att elda och grilla i egen trädgård och på fasta grillplatser. 

Ditt eget ansvar

Även om eldning och grillning är tillåtet på det sätt som beskrivs ovan måste du vara försiktig och återhållsam när du eldar och grillar utomhus. Det är du som bär ansvaret om något går fel, även om du följer regler och riktlinjer. Var därför alltid försiktig, ha uppsikt över elden och se till att den blir släckt. Se också till att ha släckutrustning nära till hands.

Hur länge gäller förbudet?

Förbudet gäller från och med kl. 12.00, 2023-05-26 och fram till att kommunen meddelar att beslutet upphävs.

Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter, 10 kap. 3§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Läs beslutet i pdf-format

Mer information om eldningsförbud

På Räddningstjänsten hemsida finns mer information om eldningsförbud:

-----------------------------------------------------------------------------------

Fire ban in Karlsborg from 2023-05-26 at 12.00 and until further notice.

The fire ban are to be observed in all forests and other outdoor areas. Other outdoor areas refers to land in such close proximity to a forest that the fire can easily spread in that direction. The aim of the ban is to prevent forest fires.

During the fire ban you are not allowed to use combustible material such as firewood, coal, briquettes, grass, twigs or branches to light bonfires and camp fires or to grill.

You are allowed to barbecue on your own garden plot, in courtyards and yards of apartment buildings, on your allotment, in parks and at certain camp sites.

Violation of this ban is a crime under swedish law.

You are obliged to keep yourself up-to-date which rules apply.

Tänk på att...

... det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad om vad som gäller.