Underrättelse om samråd

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Samråd inför ansökan om tillstånd, enligt 11 kap miljöbalken, för utrivning av befintlig vågbrytare/pir samt för anläggande av ny flytande vågbrytare /pir.

Samråd inför ansökan om tillstånd, enligt 11 kap miljöbalken, för utrivning av befintlig vågbrytare/pir samt för anläggande av ny flytande vågbrytare /piramma läge som befintlig belägen vid småbåtshamnen i Karlsborgsviken. (se bilaga 1)

Syftet med projektet är att ersätta befintlig Vågbrytare/pir, vars konstruktion uppvisar sådana skador/brister, att reparation inte är möjlig. 

Karlsborgs kommun önskar nu era synpunkter när det gäller den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Samrådsyttrande kan lämnas via brev till Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson Karlsborgs kommun, 546 82 Karlsborg, eller via e-post till hakan.karlsson@karlsborg.se . Märk yttrandet ”Samrådsyttrande Vågbrytare” 

Yttrande önskas senast 2022-10-14.

 

Förslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Karlsborgs kommuns hemsida under sidorna om samråd