Medborgardialog

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Vid en medborgardialog har du som medborgare möjlighet att dela med dig av dina idéer och tankar till dem som styr och leder kommunens verksamheter. Medborgardialogen är ett komplement till vår representativa demokrati, där vi väljer vilka partier och politiker som ska styra och leda. I medborgardialoger kan även personer som ännu inte har rösträtt komma till tals.

Karlsborgs kommun hanterar inte medborgarförslag då det upplevs som ineffektivt eftersom det ofta tar lång tid innan beslut kan fattas. För att effektivisera hantering genomförs istället medborgardialog, vilket innebär att medborgare i kommunen har möjlighet att komma till kommunhuset och träffa politikerna direkt. Medborgardialog genomförs innan varje kommunfullmäktigemöte. Då finns politikerna på plats för att svara på frågor direkt.

Medborgardialog

En medborgardialog handlar om frågor som berör människor i rollen som medborgare eller invånare i kommunen. Det kan exempelvis handla om situationen i ett bostadsområde, trafikplanering eller byggfrågor. Här kan det många gånger krävas politiska beslut. Det gör de förtroendevalda till viktiga aktörer, både som deltagare och som mottagare av dialogen.