Karlsborg 2035 - Mod

Vad innebär ordet mod för dig och vad skulle det kunna innebära för Karlsborg? Dela dina tankar med oss och bidra med värdefullt underlag till vårt visionsarbete!

Mod

Dina personuppgifter

Om du väljer att fylla i din e-postadress behandlar kommunen personuppgifter om dig. Vi behandlar dem i enlighet med dataskyddsförordningen.

Läs mer om detta på vår informationssida om GDPR