Rödesund - planer för boende och mötesplatser

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Karlsborgs kommun, Wennergrens och Karlsborgsbostäder arbetar tillsammans fram en ny detaljplan för Rödesunds torg. Området ska innehålla ett torg, cirka 80 bostäder och ett antal lokaler/butikslokaler. Ambitionen är att skapa Skaraborgs attraktivaste torg med ytor för människor att mötas, bo, handla och koppla av.

Boende i attraktivt, sjönära läge

Enligt förslaget ska området inrymma cirka 80 bostäder och det är aktuellt både med hyres- och bostadsrätter. Förslaget tar hänsyn till närliggande befintlig bebyggelse och ska bevara de utblickar som finns idag. Målsättningen är att bygga bostäder och lokaler med riktigt hög kvalitet i såväl gestaltning som utförande.

Planen innebär att Karlsborgsbostäders hyresgäster på Pilen behöver byta bostad och hyresvärden kommer att hjälpa alla berörda hyresgäster till att hitta en ny bostad. 

Ny strandpromenad och marina

För att ytterligare lyfta området och öka attraktionskraften planeras det också för en ny strandpromenad och marina med både permanenta båtplatser och en gästhamn. 

Renovering av befintliga fastigheter

I samarbete med Coop ska den befintliga butiken renoveras och få en ordentlig ansiktslyftning. En omfattande renovering av fastigheten där bland annat Hotell Rödesund ligger är genomförd sedan tidigare och har blivit ett stort lyft för hela området.

Planeringen framåt

Detaljplanen för området har under våren 2022 varit ute på samråd. Arbetet fortsätter nu med att sammanställa inkomna yttranden. Det arbetet beräknas vara färdigt under sommaren 2022 och därefter kommer den att gå ut för granskning. 

Projektgrupp

I projektgruppen ingår:

  • Joakim Ahlin, VD Karlsborgsbostäder
  • Rolf Andersson, styrelseordförande i Karlsborgsbostäder
  • Erik Wennergren, VD Wennergrens
  • Håkan Karlsson, samhällsbyggnadschef i Karlsborgs kommun
  • Linnea Hedin , Emma Lindberg, Frida Skarp från Tengbom, Göteborg
  • Ingvar Blixt från Ritningen, Skövde.

Detaljplanen för Rödesund ger bra förutsättningar för en spännande utveckling av området, men själva detaljerna är inte fastställda. För våra framtida satsningar vill vi gärna veta vad du tycker. Hur ser till drömboende ut och hur vill du att ett framtida torg ska vara utformat?