Översiktsplanen

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Folder framsida Vision 2020

Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" av den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan också innehålla kommunens vision på området och vara dess strategiska dokument för den framtida utvecklingen.

Karlsborgs översiktsplan är antagen i oktober 2014.

Utgångspunkten för översiktsplanen är kommunens vision 2020. Den pekar ut fyra prioriterade insatsområden:

  • Leva och bo
  • Kommunikationer
  • Upplevelser
  • Karlsborgs centrum.

Översiktsplanen är utformad för att 

  1. Redovisa hur hänsyn tas till riksintressen, förordningar och övriga planeringsförutsättningar 
  2. Redogöra för hur den övergripande planeringen samordnas 
  3. Redovisa delprojekt och nyckelprojekt som kan påbörja och driva utvecklingen av kommunen för att nå visionernas mål

 

För att ha ett långsiktigt styrmedel för Karlsborg har kommunfullmäktige fastställt en vision för Karlsborgs kommun: "Vision 2020". Visionen beskriver en önskad framtidsbild av Karlsborg och utgår från ett antal insatsområden och utvecklingsperspektiv.