Översiktsplanen

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Folder framsida Vision 2020

Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" av den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan också innehålla kommunens vision på området och vara dess strategiska dokument för den framtida utvecklingen.

Karlsborgs översiktsplan är antagen i oktober 2014.

Utgångspunkten för översiktsplanen är kommunens vision 2020. Den pekar ut fyra prioriterade insatsområden:

  • Leva och bo
  • Kommunikationer
  • Upplevelser
  • Karlsborgs centrum.

Översiktsplanen är utformad för att 

  1. Redovisa hur hänsyn tas till riksintressen, förordningar och övriga planeringsförutsättningar 
  2. Redogöra för hur den övergripande planeringen samordnas 
  3. Redovisa delprojekt och nyckelprojekt som kan påbörja och driva utvecklingen av kommunen för att nå visionernas mål