Pågående detaljplaner

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Här kan du se pågående detaljplaner. Dessa planer har ännu inte vunnit laga kraft utan är utskickade för samråd eller granskning.

De pågående detaljplanerna visas som undersidor till denna sida. Om det inte finns några undersidor finns det inga pågående detaljplaner.