Färdiga detaljplaner

Telefon
0505-17200

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Här kan du se vilka detaljplaner som vunnit laga kraft och därmed är akutella. Listan som visas är detaljplaner som vunnit laga kraft från och med oktober år 2012.