Olovligt byggande och ovårdade tomter

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Plan- och byggenheten ansvarar för tillsyn och kontroller av fastigheter då vi mottagit information om en olovlig byggnation misstänkts eller att en fastighet har bristande underhåll. Tillsynen regleras i plan- och bygglagen.