Fasadritning

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Vad är en fasadritning?

Fasadritningen visar husets fasader sedda rakt framifrån. Förutom att visa fasadens utseende visar den också marknivån och viktiga mått. Vid en ansökan om bygglov är det viktigt att se hur byggnaden passar in i sitt sammanhang. Fönster, dörrar, tak, balkonger, skärmtak, skorsten, sockel och utvändiga trappor ska finnas med på fasadritningarna. Ritningarna ska vara detaljerade och ha korrekta proportioner. Redovisa fasadritningar av huset från alla relevanta väderstreck.

Vad ska fasadritningen innehålla?

  • Namn på fasad efter väderstreck
  • Befintliga och blivande marknivåer från tomtgräns (TG) till tomtgräns 
  • Skallinjal
  • Ritningshuvud

Ritningen ska vara ritade på följande sätt:

  • Svartvit
  • Ritad på ett olinjerat vitt och orutat papper
  • Fasadritningen redovisas i valfri skala på A3 eller A4 format
  • Mått anges i millimeter