Installation av eldstad

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Många vill installera en öppen spis eller en braskamin för uppvärmning och trivsel. Det finns många saker att tänka på innan du gör det. Det är viktigt att du installerar braskaminen eller eldstaden på rätt sätt och ser till att den är miljögodkänd.

Anmälan

Före installation eller ändring av en eldstad, som kakelugn, braskamin, braskasett eller panna och rökkanal ska en skriftlig anmälan göras till byggnadsnämnden. Tillsammans med anmälan lämnar man in ett förslag till kontrollplan, planritning (märk ut var i huset eldstaden ska placeras), fasadritning där skorsten finns inritad samt prestandadeklaration på eldstad samt rökrör om sådant installeras.

Startbesked

Innan du börjar installera braskamin eller annan eldstad måste du ha ett startbesked från byggnadsnämnden. Startbeskedet erhålls efter att anmälan och förslag till kontrollplan har blivit godkända. Installationen ska utföras av kunnig installatör eller hantverkare. Rådgör med skorstensfejaremästare.

Slutbesked

Innan installationen tas i bruk måste du ha ett slutbesked. Slutbesked erhålls genom att lämna in undertecknad kontrollplan samt intyg från skorstensfejaremästaren.

Sanktionsavgift

Om du installerar en eldstad utan anmälan och startbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 19§. Sanktionsavgiften för utebliven anmälan är 0,25 prisbasbelopp.