Sök

1024 träffaralla sidor inom Allt innehåll som ändrats efter 2022-12-07

 • Startsida

  Bildspel Startsida - PRIVATPERSON - PRIVATPERSON - Bildspel Startsida - FÖRETAG, SKOLA, VERKSAMHET - FÖRETAG, SKOLA, VERKSAMHET - E-tjänster - Använd gärna våra e-tjänster för att anmäla/ansöka eller följa ditt ärende. Gå vidare till våra ...

 • Om webbplatsen

  Tillgänglighet - Webbplatsen är anpassad för en upplösning på 1024 pixlar. Om du förstorar webbplatsen så kan det innebära att du inte ser hela sidan på skärmen samtidigt. Översättning - Innehållet på webbplatsen kan översättas med hjälp ...

 • Företag

  Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på något annat sätt ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Det ställs speciella krav på vissa ...

 • Privatperson

  Du som privatperson och invånare i någon av våra kommuner ska alltid kunna känna dig trygg med att bli serverad fräscha livsmedel och att natur och miljö mår så bra som möjligt. Har du problem med din boendemiljö, störande djur, nedskräpade ...

 • Startsida

  Nyheter - Nu söker vi transportledare i Skövde - 5 december 2022 Nyheter Välkommen med din ansökan! Ansökan till tjänsten görs via länken på sidan. Nu söker vi insamlingspersonal (vikarier) - 22 november 2022 Nyheter Vi söker vikarier. Välkommen ...

 • Anslagstavla

  Detta är Avfall & Återvinning Skaraborgs digitala anslagstavla. Anslagstavlan ska innehålla information enligt 8 kap 10 § kommunallagen såsom till exempel kungörelser och tillkännagivande av protokolls justering. Överklagande - Kommunalförbundets ...

 • Pågående upphandling

  Här publicerar vi fortlöpande direktupphandlingar med ett uppskattat värde på minst 100 000 kr. Uppgift om kontaktperson anges nedan vid aktuell upphandling. Våra större upphandlingar ombesörjs av upphandlingsenheten på Skövde kommun. Upphandling ...

 • Enskilda avlopp

  Tömning av enskilda avlopp - Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. Vill du veta mer om latrinhämtning i din kommun, se flik "Sop- och latrinhämtning". ...

 • Sop- och latrinhämtning

  Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande i förbundets medlemskommuner: - Essunga - Falköping ...

 • Information, taxa och avgifter

  Under menyn och på sidan hittar du information om följande: - Avfallsnytt: Vår informationstidning Avgifter: Information om avfallstaxa och avgifter E-tjänster och blanketter Faktura kund och leverantör Renhållningsordning: Avfallsföreskrifter ...